top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Oregana Oy:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.8.2021. Viimeisin muutos 2.8.2021. Oregana Oy:n osoitteessa oreganasmoothieshop.fi sijaitsevaa verkkokauppaa koskevan tietosuojaselosteen löydät täältä.

1. Rekisterinpitäjä

Oregana Oy
Kaupparekisteriin merkitty virallinen yhtiön nimi: Oregana Oy
Y-tunnus: 27977567
Purotie 6, 88470 Kontiomäki
+358 50 350 9091

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mika Hanhisuanto
Sähköposti: mika.hanhisuanto(at)oregana.fi

3. Rekisterin nimi

Oregana Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on toimia Oregana Oy:n asiakastietorekisterinä.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  • Kun käsittely on välttämätöntä henkilön kanssa tekemämme sopimuksen kannalta (esimerkiksi verkkosivuillamme olevan lomakkeen kautta tilattujen tuotteiden toimittaminen).

  • Asiakaspalvelupyyntöösi tai antamaasi palautteeseen vastaaminen.

  • Muu oikeutettu peruste henkilötietojen käsittelyyn, esimerkiksi verkkosivustojemme kehittäminen.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerättävät tiedot ovat seuraavanlaisia:

  • Asiakkaan yhteystiedot kuten etu- ja sukunimi, yrityksen nimi, toimitusosoite, puhelinnumero,

sähköpostiosoite. 

  • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot.

  • Asiakaspalautteissa annetut muut tiedot.

7. Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi niin pitkään kuin käsittelyperusteen kannalta on tarpeen.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin:

  • Asiakkaan yksittäisten tilausten yhteydessä asiakkaan antamat tiedot

  • Asiakkaan täyttämän lomakkeeseen antamat tiedot osoitteessa oreganasmoothie.com

  • Asiakkaan tai verkkosivustolla vierailevan palautelomakkeeseen antamat tiedot osoitteessa oreganasmoothie.com

 

Käytämme ulkoisia toimittajia verkkosivustojemme personointiin ja käyttötottumusten analysointiin, käyttäjäpalautteeseen. Nämä yritykset käsittelevät henkilötietoja meidän lukuumme. Analyysipalveluissa tietoja käsitellään anonymisoidusti koostetasolla. Käytämme ulkoisia toimittajia verkkosivustollamme kerättäviin asiakastilauksiin ja palautteisiin.

 

Google: Tietosuojaseloste

Wix.com: Tietosuojaseloste

9. Evästeet

Keräämme tietoja verkkopalveluidemme käytöstä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle ja niitä käytetään lähes kaikilla verkkosivuilla. Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät. Evästeet eivät aiheuta tietoturvariskiä eivätkä voi vahingoittaa laitettasi. Käytämme evästeistä käyttäjäkokemuksen parantamiseen, analysoidaksemme sitä, kuinka verkkosivustojamme käytetään sekä sivustojen sisältöjen kohdentamiseen, personointiin,  mainontaan ja kehittämiseen. Evästeiden käyttöä voi hallinnoida käyttämäsi Internet selaimen asetuksista. Huomioithan, että kieltämällä kaikki evästeet verkkosivumme ei välttämättä enää toimi oikein.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Oregana Oy voi valtuuttaa ulkoisia yhteistyökumppaneita tai palveluntarjoajia tuottamaan digitaalisia tai muita palveluita Oregana Oy:lle. Osana näiden palveluiden suorittamista Oregana Oy:n yhteistyökumppaneilla, niin EU:n ja ETA:n sisällä kuin niiden ulkopuolella, voi olla pääsy henkilötietoihisi.

Verkkosivustollamme oreganasmoothie.com käyttämämme palveluntarjoaja voi sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. Se tarkoittaa, että henkilötietojasi tai sivustolla vierailusi aikana tekemiä toimintoja voidaan myös siirtää näissä maissa oleville yhteistyökumppaneille tietojen säilyttämistarkoitusta varten. Oregana Oy ei luovuta asiakaspalautteiden tai tilausten yhteydessä kerättyjä tietoja kolmansille osapuolille suoramainontaa, suoramarkkinointia, etämyyntiä, markkina- tai mielipidetutkimusta tai henkilömatrikkeleita varten.

11. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Käsittelemämme henkilötiedot on tallennettu järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurien ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden tekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus halutessaan, mitä henkilöä koskevia tietoja olemme rekisteröineet. Tietoja voi pyytää kirjallisesti Oregana Oy:n asiakasrekisterin vastaavalta edeltä mainitusta osoitteesta. Rekisterissä oleva henkilö voi pyytää kopion hänen tilauksen tai asiakaspalautteen yhteydessä tallennetuista tiedoista lähettämällä kirjallisen pyynnön edelle mainitulle rekisterivastaavalle. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä edellä mainitulle rekisterivastaavalle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Kaikki edellä mainitut pyynnöt on lähetettävä aina kirjallisesti ja siinä on oltava pyynnön esittäjän henkilökohtainen allekirjoitus. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page